BSPH-bulgarian society of publishers in humanities
 
 
 
EN
 
 
 
Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София
Димитър Вацов / Ваня Серафимова
ФХСИ - списание КХ
пл. “Славейков” 11, София 1000
тел./факс: (02) 98 07 310
e-mail: kx_journal@bsph.org
Фондацията за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ) работи за изграждане на академични и културни мрежи в България и в Европа с цел издигане авторитета на хуманитаристиката и социалните науки като критически коректив на съвременните общества. От 2000 г. насам тя успешно е осъществила над 30 изследователски, граждански, артистични и издателски проекта.

ФХСИ е издател на сп. Критика и хуманизъм. То е първото независимо академично списание в България (осн. 1990 г.). Списанието има интердисциплинарен профил, с водещ акцент върху съвременната политическа философия, социална теория и социология. То излиза с два редовни тематични броя годишно и с извънредни международни броеве на английски език.

Списание Критика и хуманизъм е член на електронната мрежа Eurozine, представено е също и в CEEOL.

Председател на ФХСИ и главен редактор на сп. Критика и хуманизъм е доц. д-р Димитър Вацов.
Вижте каталозите с издания на всеки един от членовете ни!
 
Created by FORMAT.BG
Vasil Tsintsev / http://cincev.com