BSPH-bulgarian society of publishers in humanities
 
 
 
EN
 
 
 
Списание СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
Институт по социология
Списание Социологически проблеми
ул. “Московска” 13 А, София 1000
тел./факс: (02) 98 09 935
email: socprobl_eds@dir.bg
“Социологически проблеми” е единственото академично социологическо списание в България. Списанието е основано през 1968 г., то е тримесечно и се издава от Института по социология към БАН съвместно с БАС.
“Социологически проблеми” предлага на читателите си броеве, посветени на конкретни теми или проблеми, най-общо в следните посоки:
Социологията в контекста на другите социални науки: “Индивидуализъм и колективизъм”, “История и социология”, “Икономика и социология”, “Социология и образование”, “Социология и политика”, “Биополитика и биоетика”, “Макс Вебер: актуалността на един класик на социологията”, “Социология и интердисциплинарност”.
Социологията в променящия се свят: “Духовната форма Европа”, “Културната глобализация”, “Интернет–общество–култура”, “Публичност и социология”.
Предизвикателствата пред българската социология в процеса на социална трансформация: “Модернизацията”, “Феминизмът”, “Към ХХІ век: мислейки (на) границата”, “Етническите предразсъдъци”, “Власт и норма”, “Колективна памет и биографични разкази”, “Социологически преходи”, “Историческа социология на социализма”, “Град–граници–гражданство”, “Седмичните кинопрегледи”.
Социология и методологически проблеми на социологията: “Съвременни методи за анализ на данни”, “Рационалност и всекидневен смисъл”.
Вижте каталозите с издания на всеки един от членовете ни!
 
Created by FORMAT.BG
Vasil Tsintsev / http://cincev.com