BSPH-bulgarian society of publishers in humanities
 
 
 
EN
 
 
 
 
   Ограничения за дейностите и хрумванията при нас не съществуват - независимо дали са издателски, изследователски, артистични, камерни или широко публични - стига те да се стремят към:

  • Политики на заедност и изобретателност в произвеждането, разпространението и промотирането на нашите издания;
  • Организиране на събития и форуми, които да поддържат не просто диалога създатели-потребители, а реален публичен полилог относно проблемите на създаване и публикуване на хуманитаристика в България;
  • Представителство пред публични и частни институции.
    С работата си по различни проекти, както разбира се и с всекидневната ни работа над нашите издания, ние се стремим към по-изчистен професионален етос в издателската общност, по-смислено общуване с читателската общност, най-разнообразни партньорства с академичната общност в хуманитаристиката, литературата и изкуствата.
   Нашето съобщество е отворено за партньорства и идеи, така че - ако имате такива и смятате за уместно да ги споделите с нас или да ги осъществим заедно - свържете се с нас! :)


ПРОЕКТИ:
Прозрачност и защита на обществения интерес
при държавното финансиране на медиите в България

Глоби за (не) култура

Преводачески център / Политики на превода

Български проект за книгата

Интерактивен сайт за оперативна критика относно книги и периодика

нагоре
Прозрачност и защита на обществения интерес
при държавното финансиране на медиите в България

(2008 г., ПРИКЛЮЧЕН)

Проектът прави първоначален анализ на действащата в момента в България държавна нормативна база за финансова подкрепа на "обществените медии".
Проектът се реализира със съдействието на изявени медийни експерти, университетски преподаватели и с подкрепата на Институт "Отворено общество" - София. Стартира през май 2008 г. и пилотната му фаза приключи в края на годината.нагоре
Български проект за книгатa - подготвен

Проектът цели:

  • създаване на онлайн каталог Books in Print с информация за всички налични издания;
  • подобряване на разпространението на висококачествени книги и периодични издания, създавани от малки по мащаб издатели;
  • осигуряване на практически ориентиран тренинг за издатели, книготърговци и разпространители.


Проектът е подготвен в сътрудничество с Фонда за подпомагане на издателски проекти (CEEBP), Холандия, и въз основа на консултации с Асоциация Българска книга, Факултета по журналистика и масови комуникации към Софийски университет, Съюза на преводачите, Министерство на културата.нагоре

Вижте каталозите с издания на всеки един от членовете ни!
 
Created by FORMAT.BG
Vasil Tsintsev / http://cincev.com